top of page

איך אפשר לסכם חודש בתאילנד? איך אפשר לכתוב על זה? מאיפה הזמן? 

אבל למה שאהנה לבד? אני חייבת שכל מי שמתכנן לנסוע לתאילנד יעזר בחוויות שחווינו, ילמד מהטעויות שעשינו ויהנה לפחות כמו שנהיננו. 

אז החלטתי להעלות בכל פעם קצת. לעבוד בספרינטים. כמו שאני מנהלת מוצר בעבודה. ולאט לאט אעלה את הכל.

בינתיים מוזמנים לאינסטגרם החדש שלי, שם שמורים כל ה High lights של הטיול וחלק מהתמונות. בואו, כי

למה שאהנה לבד?

 

ללא שם.png
bottom of page