top of page

תמיד רציתי לעשות "יום בחיי". אבל לא פנו אליי. אז החלטתי לעשות בעצמי.

בוא קחו רעיונות לדברים מגניבים. רעיונות קצרים של התכלס. כי התכלס זה מה שחשוב. 

ולמה שאהנה לבד עם כל התכלס הזה?  

bottom of page