top of page

ניו יורק

את האחת שלי. את זו שתמיד אחלום עליה ולעולם לא ימאס לי ממך.

את עיר עם הכל ובעוצמה, עם אקשן ואינסוף אפשרויות ותמיד יש מה עוד לחוות ממך. 

הכנתי לכם את כל הפרטים שאתם צריכים כדי ליהנות ממנה בכמה פוסטים וגם חילקת לשכונות שיהיה לכם נח, למה שאהנה לבד?

bottom of page